Głód

Raport na temat klęsk żywiołowych, opracowany w 2011 r. przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca skupia uwagę na głodzie oraz niedożywieniu. Podnosi także kwestię zasadniczą: dlaczego tak wielka liczba ludzi, co wieczór kładzie się spać głodna, pomimo tego, że produkcja żywności w świecie wystarcza do wyżywienia wszystkich? Wśród przyczyn głodu raport wylicza wzrost nierówności społecznych, brak inwestycji w rolnictwo, fakt, że żywność i ziemia stały się przedmiotem obrotu handlowego, zmiany klimatyczne, wzrost cen paliw płynnych, spekulacje finansowe oraz nadmierną władzę korporacji w systemie żywnościowym. Raport podkreśla rolę ubóstwa, czyniącą żywność nieosiągalną dla wielu ludzi, co w jeszcze większym stopniu odnosi się do zjawiska niedożywienia. Raport zajmuje się również znaczeniem drobnych gospodarstw rolnych dla zwalczania głodu.

Zaangażowanie na rzecz żywności powinno objąć również spojrzenie w przyszłość. Do 2060 r. ludność świata może sięgnąć 10 miliardów. ONZ ostrzega, że aby odpowiedzieć na ich potrzeby żywieniowe, konieczny będzie wzrost produkcji rolnej o 70% w stosunku do obecnych rozmiarów. Jednocześnie wszystkiego, co jest konieczne do wyprodukowania takiej ilości żywności

Już i tak zmagamy się z olbrzymimi problemami: woda, ziemia, pola, ropa naftowa, technologie, wiedza, rybołówstwo, finanse i klimat. Nie ma łatwych rozwiązań, jeżeli uwzględni się, że miliard ludzi cierpi głód, a kolejny miliard ludzi cierpi na niedożywienie, którego nie można jednak określić jako głód. Głębsza refleksja może nam pomóc w zrozumieniu kilku powodów niepewności żywnościowej:

Na poziomie międzynarodowym. 

75 krajów rozwijających się zależy całkowicie od importu żywności, a zatem cena jest elementem decydującym dla stabilizacji żywnościowej, jako że dwa miliardy ludzi wydaje między 50 a 70% swych zarobków na żywność. Zważywszy, że kraje ubogie są zmuszone do otwierania swych rynków pod naciskiem kontrowersyjnych reguł Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO), kraje bogatsze, stosujące na swym terytorium politykę ochrony rodzimych producentów, eksportują swą, znacznie dotowaną, żywność. Jest także prawdopodobne, że stopniowy wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo, doprowadzi do obniżenia poziomów produkcji żywności. Zmiany klimatyczne mogą powiększyć o kolejne 63 miliony liczbę osób zagrożonych głodem do 2020 r. Globalne ocieplenie, wraz ze wzrostem temperatur, powodowane przede wszystkim zależnością od paliw płynnych, wywiera znaczny nacisk na ubogich. Wiele krajów rozwiniętych zapoczątkowuje politykę Food for Fuel (żywność za ropę), aby obniżyć swą produkcję towarów węglopochodnych. Zaspokaja to zapotrzebowanie na energię kosztem ziemi, koniecznej do produkcji żywności. Między 1979 a 2009 r. wydatki na rolnictwo w krajach rozwijających się obniżyły się z 18% do 4%.

Na poziomie narodowym. 

Jeżeli nie możesz produkować, kupić albo wyżebrać twego jedzenia, to umierasz z głodu. W sytuacjach konfliktu, sytuacja jeszcze się pogarsza. Coraz więcej ziemi jest kupowanej przez firmy i przez obce rządy dla zysku oraz aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe swym obywatelom. Zjawisko to jest znane jako land grabbing (zawłaszczanie ziemi). Gdy jest coraz mniej ziemi, najbardziej cierpią kobiety. W krajach rozwijających się to one są największymi producentami żywności, zarządzając tylko między 10% a 20% gospodarstw rolnych. Nieodzowne prace: nawadnianie pól, utrata ziemi i nawożenie chemiczne i sztuczne – wpływa na obniżanie się produkcji oraz na wzrost niepewności żywnościowej. Wskutek polityki neoliberalnej nie ma już rezerw żywności, pozwalających na regulowanie i zmniejszanie cen. Skutek jest taki, ze w sytuacji kryzysu ceny żywności wzrastają.

Gearóid Francisco Ó Conaire OFM 

Advertisements
No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: