Stepowienie

Stepowienie to problem globalny, dotyczący i zagrażający ziemi. Polega na degradacji ziemi i roślinności, na erozji i na utracie ziemi żyznej. Konwencja ONZ ds. Zwalczania Stepowienia opisuje je jako degradację ziemi do powierzchni suchych, pół-suchych, nienawodnionych, wywołane przez różne czynniki, obejmujące zmiany klimatyczne i działalność człowieka (UNCCF art. 1.a.).

Prof. Uwe Holtz z uniwersytetu w Bonn zwraca uwagę, że jest błędem łączenie stepowienia z pustyniami już istniejącymi. Chodzi raczej o proces, w którym przesadne wykorzystywanie, przesadne wypasywanie, nielegalne i przesadne wycinanie drzew, mechanizacja upraw, złe nawyki w zakresie nawadniania, pożary lasów oraz ich wycinanie wpływają na proces degradacji ziemi. Stepowienie jest zjawiskiem na skalę światową i dotyczy około 40% suchej powierzchni ziemi. Temat ten zaczął górować nad innymi począwszy od 1930 r., kiedy część Wielkich Równin w USA stała się tzw. Dust Bowl (piaszczystymi tacami). Było to wywołane suszą i niewłaściwymi metodami upraw. Dziś ponad miliard ludzi, w ponad 100 krajach cierpi bezpośrednio z powodu stepowienia albo jest narażonych na jego skutki. Corocznie z powodu stepowienia traci się powierzchnię równą powierzchni Belgii albo Rwandy. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Pożywienia i Rolnictwa (FAO), jako podstawę do określania ryzyka stepowienia wykorzystuje kryteria przyjęte na Konferencji w Nairobi (1977 r.), otrzymane poprzez mierzenie stopnia zagrożenia ziemi z trendami demograficznymi oraz agrotechnicznymi obecnymi i przyszłymi. Klimat ma znaczący wpływ na stepowienie poprzez czynniki: deszcze, naświetlenie słońca i wiatr. Czynniki te, wpływają na zjawiska erozji mechanicznej i fizycznej oraz na degradację chemiczną i biologiczną.

Drzewa, z uwagi na ich długowieczność oraz na potężne systemy korzeni, stanowią pierwsze zabezpieczenie i ochronę przed degradacją powierzchni. Ich brak, zbyt często powodowany działaniem człowieka, jest poważnym uchybieniem. Działalność człowieka jest najważniejszym czynnikiem, powodującym uruchomienie procesu stepowienia. Skutki stepowienia są bardzo poważne i często dramatyczne dla ubogiej ludności krajów rozwijających się. Stepowienie czyni jeszcze bardziej dramatycznym skutki klęsk żywiołowych (susza) i politycznych (wojny), regularnie przynosząc cierpienie śmierć setkom tysięcy ludzi.

Fabio L’amour OFM 

Advertisements
No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: