Woda i higiena

Woda jest sprawą zasadniczą dla życia. Około 70% powierzchni ziemi jest okryta wodą lecz tylko 2,3% to woda słodka. Te dar natury znajduje się pod nieustannym naciskiem z powodu wzrostu ludności świata. Wzrost zapotrzebowania oraz wzmagające się niedobory natychmiast podniosły jej wartość i doprowadziły do prób zawłaszczenia jej dystrybucją. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozpoczęły ten proces poprzez zawieranie umów handlowych i stawianie warunków pożyczek krajom rozwijającym się. W wielu przypadkach zawłaszczanie wodą spowodowało wzrost cen i spadek jakości wody.

Na świecie corocznie umiera 2 miliony dzieci z powodu chorób spowodowanych przez wodę (wodę nieoczyszczoną albo z powodu braku dostępu do wody); 885 milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody, a 2,6 miliarda ludzi nie ma dostępu do podstawowych urządzeń higienicznych. Wg Population Action International i w oparciu o Prognozy Ludnościowe ONZ z 1988 r., ponad 2,8 miliarda ludzi w 48 krajach będą musiały zmierzyć się ze wzrostem ludności oraz ze wzrostem warunków stresu albo braku wody do 2025 r. Z tych krajów, 40 znajduje się w Azji Zachodniej, w Afryce Północnej albo w Afryce subsaharyjskiej. W ciągu najbliższych 20 lat wzrost ludności i wzrost zapotrzebowania osiągną takie rozmiary, że prognozuje się, że wszystkie kraje Azji Zachodniej ucierpią z powodu zbyt małej ilości wody. Do 2050 r. liczba krajów, które będą miały problemy z wodą sięgnie 54, obejmując 4 miliardy ludzi, około 40% ludności.

28 lipca 2010 r., Zgromadzenie Narodowe ONZ przyjęło historyczną rezolucję, uznając za prawo człowieka bezpieczny dostęp do wody i do urządzeń higienicznych. Dwa miesiące później, Rada ds. Praw Człowieka ONZ przyjęła drugą rezolucję stwierdzając, że woda i urządzenia higieniczne stanowią prawo człowieka i dodała, że to prawo do bezpiecznego dostępu do wody pitnej i urządzeń higienicznych wynika z prawa człowieka do życia na godnym poziomie.

Niektóre międzynarodowe traktaty nt. praw człowieka zawierają obecnie szczegółowe zobowiązania, odnoszące się do dostępu do wody pitnej i do urządzeń higienicznych. Są to m. in.: Konwencja odnośnie Usunięcia Wszelkich Form Dyskryminacji Wobec Kobiet; Konwencja nr 161 odnośnie Międzynarodowej Organizacji Pracy; Konwencja Odnośnie Praw Dziecka i Konwencja Odnośnie Praw Upośledzonych.

Zagadnienia związane z wodą i higieną budzą pytania odnośnie zarządzania tym zasobem oraz czy jest on właściwie, odpowiedzialnie i etycznie wykorzystywany. Hinduska ekolożka Vandana Shiva proponuje następującą refleksję: Woda powinna być wolna i zaspokajać potrzebę życia. Jako że przyroda ofiarowuje nam w darze wodę, jej sprzedaż i kupno dla zysku łamią nasze prawo do tego daru przyrody i odmawia ubogim praw człowieka.

Angażując się w osobistą i wspólnotową refleksję poświęconą temu zagadnieniu, powinniśmy znaleźć sposoby na rzucenie rządom wyzwania, by uczyniły co do nich należy dla poszanowania, promocji i zaspokojenia prawa wszystkich do wody i podstawowych urządzeń higienicznych.

Francesca Restifo 

Odile Coirier FMM 

Advertisements
No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: