Zmiany klimatyczne: zagrożenie dla nas wszystkich

Zmienia się klimat. Istnieją poważne dowody naukowe ukazujące, w jaki sposób zmiana ta jest w dużej mierze powodowana działalnością człowieka. Zmiany te wywołają, w nadchodzących dziesięcioleciach, wiele druzgocących skutków, potencjalnych i realnych. Wzrastająca skokowo emisja spalin samochodowych, zakładów przemysłowych oraz innych źródeł stworzonych przez człowieka – bardziej niż naturalnymi zmianami klimatu – są ich pierwotną przyczyną.

Nagromadzenie w atmosferze dwutlenku węgla (CO2), najważniejszego gazu trującego, powodowane przede wszystkim spalaniem paliw organicznych, osiągnęło poziom niespotykany od ponad 4000000 lat. Wzrost efektu cieplarnianego zatrzymuje coraz więcej energii cieplnej słońca w pobliżu powierzchni ziemi i stopniowo prowadzi klimat ziemski na pola dotąd niezbadane.

CO2 oraz inne gazy cieplarniane było zawsze obecne w atmosferze, czyniąc ziemię gościnną dla życia i zatrzymując ciepło. Jednak począwszy od czasów rewolucji przemysłowej, emisja gazów będących skutkiem działalności człowieka stopniowo gazy te zaczęły się gromadzić w ilości zatrzymującej ciepło i potęgującej naturalny efekt cieplarniany.

Średnia temperatura ziemi powiększyła się zarówno na lądzie jak i w oceanach, i to tak gwałtownie, że zagraża to gwałtownymi przemianami w najbliższej przyszłości. Topi się lód za kręgiem polarnym. Cofają się lodowce. Huragany wieją coraz gwałtowniej. Ekosystemy zaczynają reagować, a gatunki roślin i zwierząt walczą o dostosowanie się do zmian klimatu. Pojawiają się także nowe zagrożenia, związane z klimatem.

Ostatniej prognozy, opracowane przez Panel Badawczy ds. Zmian Klimatycznych (opublikowany w 2012 r.), jednostka badawcza, gromadząca badania prowadzone na tym polu, informuje o znaczącym zwiększeniu ryzyka, w wielu częściach świata, ekstremalnych zmian klimatycznych, jak np. skrajnie wysokie temperatury i obfite deszcze. Wszystko to wywoływane jest emisją gazu cieplarnianego. Efekty te stały się częstsze poczynając od 1950 r. Przewiduje się, że wydarzenia te, łącznie z huraganami i powodziami, będą jeszcze częstsze w najbliższych latach. Międzynarodowa Agencja ds. Energii (IEA) opublikowała podobny raport ostrzegając, że świat ma 5 lat czasu zanim nastąpią nieodwracalne zmiany klimatyczne.

W krajach rozwiniętych zmiany te spowodują przede wszystkim straty ekonomiczne, choć będą także straty w ludziach. Bardziej jednak ucierpią kraje rozwijające się, są bowiem bardziej narażone na szkody. Susze i powodzie znacząco wpłyną na zmniejszenie bezpieczeństwa żywnościowego, powodując rozszerzanie się wielu chorób. Zmiany klimatycznie uderzą we wszystkich, jednak ich intensywność oraz dolność poradzenia sobie z nimi są większe w przypadku krajów rozwiniętych niż w sytuacji krajów rozwijających się. Pozytywną informacją jest Program Środowiskowy ONZ (UNEP) uznający ma ekonomicznie możliwe zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020r.

Bernd Beermann OFM Cap 

Advertisements
No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: