Zrównoważony rozwój

Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest wykorzystywane od około 40 lat. Narodziło się jako odpowiedź na wzrastające zatroskanie, aby wzrost ekonomiczny nie dokonywał się kosztem środowiska. Zrównoważony rozwój był kluczowym tematem Konferencji ONZ nt. Środowiska człowieka, w Sztokholmie w 1972 r. Raport Bruntland: Nasza wspólna przyszłość z 1987 r. określał zrównoważony rozwój jako rozwój zaspokajający potrzeby teraźniejszości, nie niszcząc zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swych własnych potrzeb. Celem zrównoważonego rozwoju jest wytworzenie systemu ekonomicznego, uwzględniającego dobrobyt ludzi jak i równowagę systemu.

Pomimo wielu międzynarodowych konferencji, wielu porozumień międzypaństwowych, oraz wprowadzenia systemu kontroli zrównoważonego rozwoju (Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (powołanej w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ), wskaźniki ekonomiczne dowodzą porażki aktualnego międzynarodowego systemu oraz jego niezdolność do zmierzenia się z wyzwaniami, jak ubóstwo, niszczenie środowiska, wyczerpywanie się zasobów naturalnych, znikanie gatunków, zanieczyszczenie, łamanie praw człowieka, zawłaszczanie ziemią oraz zmiany klimatu.

W 2009 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło zorganizować w 2012 r. konferencję nt. zrównoważonego rozwoju, otwartą dla przywódców państw, Agendy ONZ i firmy inwestycyjne. Celami konferencji są: weryfikacji postępów osiągniętych do dziś oraz ustalenie, co jeszcze ma zostać zrealizowane w celu aktualizacji decyzji wcześniej podjętych na najważniejszych spotkaniach na szczycie, zmierzeni się z nowymi wyzwaniami oraz wyzwaniami pojawiającymi się obecnie, oraz zapewnienie właściwego zaangażowania się politycznego na rzecz zrównoważonego rozwoju. Głównym celem konferencji będzie włączenie dwóch zagadnień: zielonej ekonomii (Green economy) w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz wykorzenienia ubóstwa, jak również stworzenie instytucjonalnych podstaw pod Zrównoważony rozwój.

Obecna sytuacja światowa ukazuje słabość wysiłków podejmowanych w celu wprowadzenia zrównoważonego rozwoju. Rozwijał się on historycznie w kontekście kapitalizmu, systemu charakteryzującego się wolnym rynkiem, konkurencyjnością, osobistym ryzykiem, akumulacją kapitału, monopolem i wzrostem społeczeństw ponadnarodowych. Kapitalizm zachowywał się niczym rozbójnik wobec środowiska i doprowadził do pogwałcenia praw człowieka, do wykluczenia krajów oraz do zniszczenia kultury całych narodów.

U progu XXI wieku doświadczamy wielorakich kryzysów, zagrażających naszej przyszłości. Wydarzenia krytyczne, jak kryzys żywnościowy z 2005 r. oraz kryzys finansowy z 2008 r. to alarmujące ostrzeżenia. Jeżeli nie ulegnie zmianie nasz niesprawiedliwy styl życia, niemożliwy dłużej do utrzymania, oraz nasze postępowanie, oparte na chciwości, to sytuacja światowa nadal będzie rodzić wzrastające zubożenie, nowe konflikty i chaos, oraz powodować dalsze zniszczenia ekologiczne oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

W duchu Karty Ziemi staje przed nami nagląca potrzeba wspólnej wizji podstawowych wartości, tworzących etyczną podstawę wyłaniającej się wspólnoty światowej. Wykorzenienie ubóstwa powinno być jednym z priorytetów tejże wizji. Żadna forma rozwoju nie może uważać się za godną podtrzymania, jeżeli nie czyni niczego dla zmniejszenia, w znaczący sposób, przyczyn i skutków ubóstwa. Konferencja Rio+20 stanowi okazję do poparcia z mocą wyłaniającej się etycznej fundacji wspólnoty światowej, uwzględniając wartość harmonii między istotami ludzkimi a przyrodą oraz aby wzmocnić instytucjonalne podstawy zrównoważonego rozwoju.

Francesca Restifo  

Odile Coirier FMM 

Advertisements
No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: